ESCHER VOLLEYBALL CLUB

LUXEMBOURG BEACH OPEN

EVBC NEWS

INDOOR CHAMPIONCHIP

continues February 24th

http://evbc.lu/wp-content/uploads/2015/11/DSC01656red-865x236.jpg
http://evbc.lu/wp-content/uploads/2015/11/DSC02007red-865x236.jpg
http://evbc.lu/wp-content/uploads/2015/11/DSC02018red-865x236.jpg
http://evbc.lu/wp-content/uploads/2014/01/pan_16.jpg
http://evbc.lu/wp-content/uploads/2014/01/pan_07.jpg
http://evbc.lu/wp-content/uploads/2015/11/DSC01969red-865x236.jpg
http://evbc.lu/wp-content/uploads/2014/11/Foto-Dames2a.jpg
loading...

Wëllkomm, Bienvenu, Welcome…

Wëllkomm beim EVBC, engem vun den traditiounsräichste Clibb vu Lëtzebuerg. Nieft engem flotte Clubliewen steet den EVBC fir den eelsten a gréisste Beachvolleyball-turneier aus dem Land.

Mäer spillen Damen an Hären-Volleyball op heichem Niveau an investéieren virun allem an eis Jugend. Awer mäer offréieren och Trainingsméiglechkeeten fir de Loisir. Seit 2012 spillen an trainéiere mer an der neier Hal op den Nonnewisen.

Op dëser Säit fannt Däer aktuell Informatiounen iwwert eise Club, sportlech Resultater an de Luxembourg Beach Open, powered by Spuerkeess. Mier freeën eis iwwer all neie SpillerIn (Rubrik New Member?) an/oder Benevolen, déi zu engem attraktive Clubliewen bäidroen wëllen.

Mäer soen eise Sponsoren an der Escher Gemeng ee grousse Merci fir hier Ënnerstëtzung!

 

Bienvenu chez le EVBC, un club avec tradition du Luxembourg. En plus d’une activité sportive riche le EVBC est synonyme du premier et seul tournoi de Beachvolley majeur du pays.

Nous pratiquons le Volley Dames et Hommes à un niveau compétitif et bâtissons sur notre jeunesse. De plus nous offrons des plages d’entraînement pour le loisir. Depuis 2012 nos matchs et entraînements se déroulent dans le nouveau hall aux Nonnewisen.

Sur ce site vous découvrez les actualités du Club, résultats sportifs et des informations sur le powered by SPUERKEESS. Tout nouveau membre ou bénévole est le bienvenu (rubrique NEW MEMBER).

Nous remercions nos sponsors et la Ville d’Esch pour leur support !

 

Welcome to the EVBC, a well-established Volleyball Club in Luxembourg, organizer of the most prestigious Beachvolleyball tournament in the Grand-Duchy!

We play competitive volleyball, feminine and masculine, invest in our youth and offer leisure training possibilities. Since 2012 we play in the new Nonnewisen school gym.

Here you find news about our Club, results and information on the Luxembourg Beach Open, powered by SPUERKEES. We warmly welcome new members and supporters (see category NEW MEMBER?).

We thank our sponsors and the City of Esch for their support!

LBO NEWS

23rd edition of the Luxembourg Beach Open, powered by Spuerkeess, successfully concluded!

Final ranking published under Results LBO!